本地购买:
人流量统计 具有支持和服务的系统

全球合作伙伴、行业专家。 与我们分享您的项目要求并探索解决方案。

通过我们值得信赖的合作伙伴进行本地购买和安装支持

购买地点

FootfallCam 扩展了对全球范围内项目部署的支持。

 • 人流量统计
 • Europe
 • Greece

人流量统计 in Greece

Με ισχυρούς κλάδους του τουρισμού και της εμπορικής ναυτιλίας, τα ελληνικά καταστήματα λιανικής, τα εμπορικά κέντρα, τα λεωφορεία, τα πλοία, τα τουριστικά αξιοθέατα και οι δημόσιοι χώροι χρησιμοποιούν αισθητήρες καταμέτρησης ατόμων για τη μέτρηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών. Οι συνεργάτες μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιά και Ηράκλειο δεσμεύονται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις σας να επιτύχουν τις απαιτούμενες επιχειρηματικές αξίες στην πιο ανταγωνιστική τιμή

当地案例研究

我们的一些本地部署跨多个行业。

 • 塞莱斯蒂诺

  Celestino 是希腊领先的时尚服装和配饰公司,选择 FootfallCam 技术来辅助决策。该技术可以跟踪客户行为,为改进商店布局和运营提供重要见解。

 • 瓦特+伏特

  著名的能源公司 Watt + Volt 实施了 人流量统计 商店入口处安装系统,实时监控商店占用情况。 这一战略部署使 Watt + Volt 能够获得有关客户流量的宝贵见解并增强整体购物体验。

 • 派乐科技

  Pyletech 正在通过实施来提高其办公效率和整体员工体验 人流量统计器。这一决策提供了对工作空间占用情况的实时洞察,并检测任何异常模式,从而实现更好的空间规划和安全措施实施。

 • 德国人

  本土领先的电信和电子零售公司 Germanos 已安装 人流量统计 为雅典、基菲西亚、维罗亚和佩拉马等主要城市的 199 家商店提供系统。

 • 媒体市场

  Media Markt 是希腊领先的电子和电器零售商之一,已在该地区的商店中实施 FootfallCam 系统。 该装置旨在了解消费者的行为和模式,从而为管理层提供有价值的零售见解。

 • Wind 是一家领先的国际电信公司,已使用 FootfallCam 人流量统计 系统可跟踪希腊商店的访客数量、访问持续时间和外部流量,从而更好地了解客户行为和模式。

 • 简单的人物

  雅典著名时尚品牌 Simple Caracters 选择了 FootfallCam 人流量统计器 用于战略决策。该解决方案可以洞察访客趋势和高峰时段,从而实现最佳的员工分配和卓越的购物体验。

 • 希腊研究与技术中心 (CERTH)

  希腊最大的研究中心 CERTH 安装了一个 人流量统计器 在其实验室获取实时占用数据。通过准确监测空间的拥挤程度,CERTH 可以为游客规划合适的路线,有效降低空气传播疾病传播的风险。

 • 媒体风暴

  本土床垫商店 Media Strom 安装了一个 人流量统计器 位于 Chalandri 和 Florina 的门店。这些客流量数据使 Media Strom 能够评估当前设计吸引和留住客户的效果,从而促进在增强展示策略方面做出明智的决策。

 • 宠物城

  英国宠物商品公司 Pet City 已实施 FootfallCam 人流量统计 系统为其 43 家商店收集富有洞察力的零售分析数据并监控整个地区的商店绩效。

 • VOI 和 NOI

  鞋履和配饰品牌 Voi & Noi 在其商店入口处安装了 FootfallCam 解决方案,以收集商店占用情况的实时数据。 这使管理层能够全面了解整个地区的商店绩效。

 • 石油公司

  Pepco 是一家领先的服装店,在欧洲拥有 2,000 多家商店,由于其高精度和可靠性而与 FootfallCam 合作 人流量统计器。这能够增强其商店管理和客户体验策略。

 • 心中事

  Mind Matter,一家流行的时装零售商,已经实施了 FootfallCam 人流量统计器 监控客户人口统计、动向和模式。这有助于确定顾客对不同类型服装的偏好。

 • 轴配件

  受人尊敬的希腊时尚品牌 Axel 部署了人流量监控系统来增强决策能力。利用 FootfallCam 技术,该品牌可以有效观察顾客在商店中的行为,获得洞察以优化布局和运营。

 • 二叉树

  通过我们当地的经销商,BinaryTree 已部署 FootfallCam 3D Pro2 在希腊和塞浦路斯 90 多家 Kotsovolos 商店的入口处,旨在为 Kotsovolos 提供有关客流量和高峰时段的洞察,使他们能够相应地优化人员配置水平。

 • 电力公司

  著名电子产品零售商 Alpan Electroline Ltd. 安装了 人流量统计器 在塞浦路斯各城市的商店入口处。这使得能够收集关键的客户移动数据并生成用于商店绩效评估的热图。

 • 科特佐沃洛斯

  领先的本土零售连锁店 Kotsovolos 已在其商店中实施 FootfallCam 解决方案。 这一战略部署使他们能够从流量模式中获得全面的业务洞察,帮助他们进一步巩固其在零售行业的突出地位。

 • 瓦特+伏特

  一家全球能源供应商与 FootfallCam 合作,以增强其商店运营。 FootfallCam 3D Plus 帮助 Watt+Volt 跟踪客户的人流量和行为,从而实现更好的资源分配,并增强整体客户体验。

 • 小蜜

  知名智能手机和电子产品品牌小米已实施 FootfallCam 系统,作为其进军希腊的一部分。 该系统是监控该地区商店业绩的重要工具,为支持小米在希腊的运营和增长提供了宝贵的见解。

 • 阿提卡动物园

  希腊阿提卡动物园集成了 FootfallCam 人流量统计器 以及遍布其场所的质心系统。该设置利用人工智能分析和现有的闭路电视摄像机来增强对游客趋势、人口统计和热门景点的可见性。

 • PUBLIC

  Public 在希腊各地的购物中心和机场设有销售点,认识到了解客户行为的重要性。他们利用 FootfallCam 深入了解客户模式和访问持续时间,优化人员配置和布局,以获得更好的购物体验。

 • 丽晶赌场

  希腊最著名的赌场之一 Regency Casino 为其网点入口配备了 FootfallCam 人流量统计器 跟踪游客流量和高峰时段,优化人员配置,最终提高运营效率、游客体验并最大限度地提高收入潜力。

 • 埃尔佩迪森

  英国著名能源公司 Elpedison 委托 FootfallCam 系统为其在该地区的商店提供准确的实时占用数据。 该解决方案为决策者提供了优化商店运营的重要见解。

 • PPC

  领先的发电和配电公司 ΔEHG 已实施 人流量统计 商店入口处的解决方案。 这一关键部署反映了 ΔESH 对了解客户行为和提供无缝客户体验的承诺。

 • 保泰佳

  Protergia 是希腊领先的电力和天然气生产和供应商,已将 FootfallCam 纳入其中 人流量统计 技术进入其入口。这可以通过跟踪客户流量和行为来改善客户体验。

 • 伊斯托姆

  作为希腊的优质 Apple 经销商,跟踪客户模式和行为至关重要。 iStorm 与 FootfallCam 合作,增强人流量监控,提供有价值的见解和数据驱动的决策,从而提高整体运营效率。

 • COSMOTE

  希腊领先的电信提供商 Cosmote 已为该地区主要城市的 117 家商店部署了 FootfallCam。 它包括雅典、纳夫普利翁、约阿尼纳和斯巴达。

 • 点软

  希腊中小企业 ICT 服务提供商 Dotsoft 使用以下方法优化其办公效率 人流量统计器。这些计数器提供有关不同工作空间的占用率、使用率和安全协议的实时全面数据,从而增强安全性并提高员工的工作效率。

 • 国际贸易商会

  作为一家领先的制药公司,确保办公室安全至关重要。因此,iTeQ 为其办公空间选择了 FootfallCam 技术,利用其功能来准确监控占用情况并识别任何不规则活动,以加强安全措施。

有兴趣直接购买吗?

如果您是有兴趣购买的小企业主 人流量统计 系统,立即将其添加到您的购物车并享受小型企业的独家定价。

FootfallCam:您的项目合作伙伴

无论您是最终用户还是经销商,我们都渴望与您就您的项目进行合作。

图标引号

我是最终用户

我有一个业务需求 人流量统计。 我想了解一下你们的产品是否有帮助。”

预约咨询
图标引号

我是最终用户

我想买 人流量统计器 在我的国家。 你们有当地代表吗?”

立即购买
图标引号

我是经销商

我在我所在的地区销售 IT 产品,并且我有兴趣添加 人流量统计 我的产品组合中的产品。”

成为合作伙伴

你有出价吗?

我们欢迎各种规模和所有行业的投标,无论它们处于投标过程的早期还是后期,我们都渴望参与您的投标并与合作伙伴合作,为您的业务需求提供最佳解决方案。

邀请我们参与您的投标

办公分布

联系我们

总部

彭科德技术中心,
彭科德,布里真德 CF35 5HZ,
英国

+ 44-(0)1344 937275

联系我们

英国

46阿博茨伍德,
吉尔福德,GU1 1UY,
英国

+ 44-(0)1344 937275

联系我们

美国

7101 TPC 博士,
佛罗里达州奥兰多市 130 号套房,邮编 32822,
美国

+1 (0) 321 320 8043

联系我们

亚太

45-47 文耀大厦地下,
文伟街, 渡轮码头,
香港

+852 (0)279 43188

联系我们

东南亚

51-2 惹兰 SL 1/4,
Bandar Sungai Long, 43000 加影,
马来西亚雪兰莪州

+ 60-(3)9011 2413

联系我们