ООО «АйТех Групп»

iTech Group Azərbaycanda informationasiya technologiyaları üzrə ixtisaslaşmış aparıcı inteqrasiya shirkətidir. Biz bazarda ən yenilikçi və inteqrasiya həllərinin açıq təminatçılarından biri olmaqla sənayeni inkişaf etdiririk. Məqsədimiz həm təşkilatlar daxilində, həm də təşkilatlar arasında əməkdaşlıq edən, bir biri ilə imkanlarını paylaşan və onları gücləndirən insanlar üçün məlumat axını təmin etm əкдир.

iTech Group — ведущая интеграционная компания, специализирующаяся на информационных технологиях в Азербайджане. Мы развиваем отрасль, являясь одним из самых инновационных и открытых поставщиков комплексных решений на рынке.

пр. Азадлыг, 192Е, Баку 1007, Азербайджан

FootfallCam — значок реселлера

Biz təklif edirik / Мы предлагаем

ITech Group-un xidmətlər və məhsullar portfeli tam inteqrasiya olunmuş biznesin yaradılmasına töhfə verir. Layihənizin biznesiniz üçün nə qədər vacib olduğunu başa düşürük və tələbləri anlayaraq, unical həllərin laihələndirilməsi və yaradılması ilə bütün mərhələrd ə sizinlə sıx əməkdaşlıq edirik. iTech Group biznesinizə rəqabət üstünlüyü artırmağa, gəlirliliyi artırmağa və daha çox çevikliyənail olmağa kömək etmək üçün düzgün həll yolu təqdim edə bilər. Biz hər bir yeni müştərinin biznesi haqqında öyrənməyi sevirik və hər bir laihə üçün mümkün olan ən yaxşı həlli formalaşdırmaq üçün texniki imkanlarımızdan istifadə etməkdə н məmnunuq. Biz başa düşürük ki, fərdiləşdirilmiş həllərin yaradılması, но təşkilati səviyyələrdə müştərilərimizlə sıx iş əlaqələri tələb edir və müştərilə rimizin iTech Group-u öz komandalarının mühüm hissəsi kimi gormələri ənənəvi bir haldır. Biz həmçinin biznesinizin davamlılığını təmin etmək üçün daimi dəstək və xidmət təklif edirik.

Портфель услуг и продуктов iTech Group способствует созданию полностью интегрированного бизнеса. Мы понимаем, насколько важен ваш проект для вашего бизнеса, и тесно сотрудничаем с вами на всех этапах проектирования и создания уникальных решений, понимая требования. iTech Group может предложить правильное решение, которое поможет вашему бизнесу увеличить конкурентные преимущества, повысить прибыльность и добиться большей гибкости. Нам нравится узнавать о бизнесе каждого нового клиента, и мы рады использовать наши технические возможности для формирования наилучшего решения для каждого проекта. Мы понимаем, что создание персонализированных решений требует тесных рабочих отношений с нашими клиентами на всех организационных уровнях, и наши клиенты традиционно рассматривают iTech Group как важную часть своей команды. Мы также предлагаем постоянную поддержку и обслуживание для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.


Биз İxtisaslaşmışıq / Мы специализируемся на

государственные учреждения

Хёкумəтлэр
Правительства

предприятия и поставщики инфраструктуры

Müəssisələr
Предприятия

связь

Телекоммуникасия
Телекоммуникации

нефтегазовые и правоохранительные органы

Икра организована
Правоохранительные органы

финансовые учреждения

Малые институты
Финансовые институты

строительный и транспортный секторы

Тикинти və Nəqliyyat
Строительство и транспорт


Нийə Бизи Сечин / ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ

iTech Group-da biz Azərbaycanda dövlət qurumlarına, müəssisələrə və infrastruktur təminatçılarına, telekommunikasiya, neft-qaz и hüquq-mühafizə orqanlarına, maliyyə institutlarına, tikinti və nəqliyyat sektorlarına xidmət kimi innovasiyaları təqdim edirik. Bizim Missiyamız bazarda ən yenilikçi və açıq xidmət təminatçılarından biri olmaqla inteqrasiya sənayesinə meydan oxumaq və inkişaf etdirməkdir. Bunun üçün biz ən geniş xidmətlər, avadanlıq və həllər təklif edirik.

Мы видим высокую ценность лояльности клиентов уже более 23 лет. Наша цель — обеспечить поток информации для людей, которые сотрудничают как внутри организаций, так и между ними, делясь друг с другом возможностями и расширяя их возможности. Мы верим в творческих людей, которые вносят свой вклад, используя свои лучшие навыки для поиска лучших решений. Мы также рассматриваем командную работу как ключевой элемент развития, поскольку самые инновационные решения рождаются на основе общих знаний и коллективных усилий. Наши клиенты являются нашим приоритетом номер один в отношении продуктов, услуг и поддержки.