地元で購入:
人数カウント サポートとサービスを備えたシステム

グローバルパートナー、業界の専門家。 プロジェクトの要件を共有し、ソリューションを検討してください。

ローカルサポートと信頼できるパートナーによる設置で購入してください

購入方法

FootfallCam は、プロジェクト展開のサポートを世界規模で拡張します。

 • 人数カウント
 • Middle East
 • Cyprus

人数カウント in Cyprus

Η Κύπρος έχει μια ευημερούσα οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες, ειδικά στον τουρισμό και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Αν και υφίστανται κάποια οικονομική αναταραχή τα τελευταία χρόνια, τα καταστήματα λιανικής, τα εμπορικά κέντρα, τα γραφεία, τα τρένα και οι δημόσιοι χώροι χρησιμοποιούν ευρέως συσκευές FootfallCam για τη μέτρηση της συμπεριφοράς των πελατών και τη βελτίωση των εσόδων. Έχουμε έναν αριθμό αξιόπιστων συνεργατών στην Κύπρο που δεσμεύονται να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να προσαρμόσει μια λύση που θα ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας.

Kıbrıs, özellikle turizm ve finans endüstrilerinde hizmete dayalı müreffeh bir ekonomiye sahiptir. Son yıllarda bazı ekonomik çalkantılar yaşansa da perakende mağazaları, alışveriş merkezleri, ofisler, trenler ve halka açık mekanlar, müşteri davranışlarını ölçmek ve geliri artırmak için FootfallCam cihazlarını yaygın olarak kullanıyor. Kıbrıs'ta, bütçenize uygun bir çözümü özelleştirmek için işletmenize yardımcı olmaya kararlı çok sayıda güvenilir ortağımız var.

現地の事例紹介

複数の業界にわたるローカル展開の一部。

 • キプロス電気通信局 (Cyta)

  キプロス電気通信局 (Cyta) は、 人数カウント 島内の店舗のトラフィック傾向を把握し、顧客により良いサービスを提供するために運営を最適化するためのシステムです。

 • ガンツ

  国際的アパレルブランド「GANT」が導入した ピープルカウンターs その店舗で。この実装により、店舗の占有率に関するリアルタイムのデータが管理者に提供され、店舗のトラフィック パターンを理解することでスタッフの配置を最適化できるようになります。

 • ノトス・キプロス株式会社

  衣料品および個人製品ブランドの大手ディストリビューターである Notos Cyprus Ltd は、 ピープルカウンターs ボテガ、ラコステ、ノーティカ、ロクシタンなどのブランドを店舗で販売しています。この実装により、店舗のパフォーマンスに関する重要な洞察が管理者に提供されます。

 • ハンディのセキュリティシステム

  Handy のセキュリティ システムは、さまざまな部屋やスペースの占有レベルを総合的に把握することを目的としています。当社のシステムを導入すると、リアルタイムのスペース利用状況を正確に追跡できるようになり、リソースの割り当てと最適化に関する情報に基づいた意思決定が容易になります。

 • パブリックグループ

  著名なオムニチャネル小売チェーンであるパブリック グループは、 人数カウント ギリシャとキプロスの店舗にシステムが導入されています。この戦術的な実装により、経営陣は客足の傾向に関する重要な洞察を得ることができ、持続的な収益成長に向けた戦略的意思決定プロセスに役立ちます。

 • 輝くストア

  ヨーロッパのメイクアップとスキンケアの専門小売店である Radiant Store は、 ピープルカウンターs ブルガリアとキプロス全土に店舗を展開しています。さまざまなキャンペーンの成功を評価し、将来のマーケティング戦略についてデータに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。

 • ヴォイシ・ラ・モード

  この地域の小売ファッションとホスピタリティの大手である Voici La Mode は、Celio、Accessorise、ETAM、Sfera、Undiz、Cafe La Mode などの店舗に FootfallCam を設置し、詳細な洞察を提供する重要なツールとして機能しています。ビジネスの成長。

 • セリオ

  フランスのインターナショナルアパレルブランド「Celio(セリオ)」が誕生 人数カウント リマソール、ラルナカ、ニコシアを含む主要都市の 7 店舗でこのソリューションを展開しています。これは、管理者が訪問者数、コンバージョン率、回転率などの重要な指標を取得するための重要なツールとして機能します。

 • コトソロヴォス

  大手の国産小売チェーンである Kotsovolos は、店舗に FootfallCam ソリューションを導入しました。 この戦略的展開により、トラフィック パターンから包括的なビジネス インサイトへのアクセスが可能になり、小売業界における卓越した地位をさらに強固にすることができます。

 • ビューティーライン

  キプロス最大の化粧品と香水の小売チェーンは、 ピープルカウンターs 店舗の入り口にあります。この設定により、マーケティング戦略の有効性に関する貴重な洞察が得られ、経営陣が顧客の好みを把握し、シームレスなショッピング エクスペリエンスを提供できるようになります。

 • ホランド&バレット

  評判の高い健康とウェルネスの小売業者、Holland & Barrett が FootfallCam を選択しました。 ピープルカウンター その精度と信頼性のために。このシステムは店舗に出入りする顧客の数を監視し、マーケティング戦略の成功に関して重要な洞察を提供します。

 • フォリフォリ

  南アフリカの有名なファッション ブランドとして、フォリフォリは顧客に優れたショッピング体験を提供することを目指しています。 FootfallCam テクノロジーを使用して訪問者の行動と好みに関する洞察を得ることで、ブランドは製品の提供を調整し、店舗のレイアウトを最適化することができました。

 • シャオ・ミ

  有名なスマートフォンおよび電子機器ブランドである Xiaomi は、キプロスへの進出の一環として FootfallCam システムを導入しました。このシステムは、この地域の店舗パフォーマンスを監視するための重要なツールとして機能し、キプロスでの Xiaomi の運営と成長をサポートするための貴重な洞察を提供します。

 • チェレスティーノ

  著名なファッション衣料品やアクセサリーの小売店である Celestino は、 ピープルカウンターs ギリシャとキプロスの店舗向けに。このソリューションは、来店率、顧客数、コンバージョン率などの重要な指標を提供し、地域の店舗のパフォーマンスについての洞察を提供することを目的としていました。

 • リマソール・アゴラ

  リマソルの市場兼コミュニティセンター、アゴラには、 人数カウント システム。このテクノロジーは顧客の流入と流出を正確に監視し、管理者が最適なスタッフ配置と訪問者のエクスペリエンス向上のためのピーク時間を特定できるようにします。

 • マルーパスとパパコスタスの家の装飾

  Malloupas & Papacostas は、室内装飾アウトレットに FootfallCam を装備しました ピープルカウンター。 このシステムは顧客の入退場を監視し、店舗のピーク時間や混雑傾向を把握します。

 • シメオニデス

  キプロスのマークス&スペンサーの正規代理店であるシメオニデスは、リマソル、ラルナカ、パフォス、パラリムニを含む主要都市のマークス&スペンサー店舗にFootfallCamシステムを設置しました。 このソリューションは、店舗内の顧客の動線を監視します。

 • トップショップ トップマン

  トレンディなアパレル小売店の Topshop Topman は、 FootfallCam 3D Pro2 訪問者のトラフィック、滞在時間、店内の人気エリアに関するデータを収集し、経営者が顧客を引き付ける際のマーケティング戦略やプロモーションの効果を評価できるようにします。

 • アルファンエレクトロライン株式会社

  キプロス有数の電子機器および電化製品の小売店である Alpan Electroline Ltd は、ニコシア、リマソール、ラルナカ、パフォスなどの主要都市の店舗に FootfallCam を導入しました。これにより、経営者は地域全体の店舗のパフォーマンスを監視できるようになり、マーケティング戦略の計画に役立ちます。

 • ナイキ キプロス

  キプロス最大のショッピング スポット、ニコシア モールに位置する Nike は、当社の小売ソリューションを導入しました。カウンターから得た歩行パターンのデータにより、ナイキはカスタマイズされたエクスペリエンスを作り出し、あらゆる顧客の共感を呼ぶ商品を最適化することができます。

直接購入することに興味がありますか?

購入に興味のある中小企業の経営者の方は 人数カウント システムを利用して、今すぐカートに追加して、中小企業向けの特別価格をお楽しみください。

FootfallCam: あなたのプロジェクトパートナー

あなたがエンドユーザーであろうと再販業者であろうと、私たちはあなたのプロジェクトであなたと協力することを熱望しています。

アイコン引用符

私はエンドユーザーです

そして、私には次のビジネス要件があります 人数カウント。 御社の製品が役立つかどうかを検討したいと思います。」

相談を予約する
アイコン引用符

私はエンドユーザーです

そして購入したいです ピープルカウンターs 私の国では。 地元の代表者はいますか?」

今すぐ購入
アイコン引用符

私は再販業者です

私は自分の地域で IT 製品を販売しているので、追加することに興味があります。 人数カウント 私のポートフォリオにある製品です。」

法人・ご協力

入札はありますか?

当社は、入札プロセスの初期段階か後期段階にかかわらず、あらゆる規模およびあらゆる業界の入札を歓迎します。弊社は入札に参加し、パートナーと協力してビジネス ニーズに最適なソリューションを提供することに熱心に取り組んでいます。

あなたの入札に私たちを招待

当社のオフィス

お問い合わせ

本社

Pencoedテクノロジーセンター、
ペンコイド、ブリジェンド CF35 5HZ、
イギリス

+ 44-(0)1344 937275

お問い合わせ

イギリス

46 アボッツウッド、
ギルフォード、GU1 1UY、
イギリス

+ 44-(0)1344 937275

お問い合わせ

米国

7101 TPC DR.、
スイート 130、オーランド、フロリダ州 32822、
米国

+ 1(0)321 320 8043

お問い合わせ

アジア太平洋地域

45-47 Man Yiu Bldg、G / F、
マン ワイ ストリート、フェリー ポイント、
香港

+ 852(0)279 43188

お問い合わせ

東南アジア

51-2 じゃらんSL1/4、
Bandar Sungai Long, 43000 カジャン,
セランゴール州、マレーシア

+ 60-(3)9011 2413

お問い合わせ